تحقيق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
چکیده :
بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكل هاي متفاوتي ديده مي شود . تعريف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجار هاي اجتماعي آن جامعه مشخص مي شود . اگرچه در بيشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است ؛ اما صرفاً در تبيين آن مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست . بزهكاري به معناي تعدادي متغير از اعمال ارتكابي عليه احكام قانوني كه مي تواند ماهيت هاي مختلفي داشته باشد ، وجه مشترك تمام جوامع انساني است . دوركهيم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف مي كند :
 " هر عملي وقتي جرم محسوب مي شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي ( گروهي ) را جريحه دار سازد . " 
روش تحقيق اینجانب کتابخانه ای و پيمايشي است و بر اساس داده هاي آماري استان گلستان و سالنامه آماري جمعيتي اقتصادي اجتماعي به تجزيه و تحليل پرداخته شده است .
در این تحقیق از مقاله "پديده بزهكاري در بين نوجوانان و جوانان و راههاي پيشگيری خانم شهرزاد بذرافشان" کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمولهاي آماري ،  65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گيري به صورت تصادفي ساده در بين نوجوانان كانون اصلاح و تربيت استان گلستان  مي باشد و همچنين ازشيوه مصاحبه نيز استفاده مي شود . بنابراین مهم ترین منبع این تحقیق مقاله مزبور می باشد .

فهرست:
چکیده
مقدمه 
بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران 
گفتار اول : مفاهيم ومتغيرهاي اساسي تحقيق 
گفتار دوم : بررسی آماری 
1. مبحث اول : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب گروه سني 
2. مبحث دوم : فراواني افراد بررسي شده بر حسب سطح سواد 
3. مبحث سوم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب نوع جرم 
4. مبحث چهارم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب تعداد خانوار 
5. مبحث پنجم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مدت تحمل كيفري 
6. مبحث ششم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب سابقه كيفري 
7. مبحث هفتم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مشكل خانوادگي 
گفتار سوم : نتایج بررسی
بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه 
گفتار اول : تعاریف 
1. مبحث اول : عوامل اجتماعي 
2. مبحث دوم : طبقه اقتصادي 
3. مبحث سوم : روابط والدين ونوجوان 
بند اول 
بند دوم 
4. مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان 
5. مبحث پنجم : عوامل روان شناختي 
6. مبحث ششم : علتهاي ديگر بزهكاري 
بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه
گفتار اول : سطوح پیشگیری 
1. مبحث اول : پيشگيري اوليه (سطح اول) : ايجاديك محيط سالم 
2. مبحث دوم : پيشگيري ثانويه (سطح دوم ) : كاهش عوامل خطرزا 
3. مبحث سوم : پيشگيري ثالثيه (سطح سوم ) : كنترل موقعيت خطر 
گفتاردوم : استراتژي هاي پيشگيري ازبزهكاري 
پیشنهادات مركز كنترل بيماري هاي آمريكا 
1. استراتژي هاي خانواده گرا 
جدول1- استراتژي هاي پيشگيري ازبزهكاري 
2. استراتژی جامعه گرا 
جدول 2 – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان 
3. استراتژي هاي پايشي 
گفتار سوم : پيشگيري و بازداري اطفال و نوجوانان درمقابل بزهكاري 
1. بند اول : ايجاد محيطي آرام وسالم در خانواده 
2. بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان 
3. بند سوم : والدين بايد در رفتارهاي خود به نكات زير توجه داشته باشند 
نتايج تحقيق 
پی نویس ها 
منابع
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 3131 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 35

حجم فایل:148 کیلوبایت

 قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوي فايل ورد قابل ويرايش