تحقیق سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي مشاوره، راهنمايی و روان‌شناسي

دسته بندي : علوم انسانی » روان شناسی

دانلود تحقیق با موضوع سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي مشاوره، راهنمايی و روان‌شناسي،

در قالب pdf و در 217 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

 تشكر و قدرداني
چكيده
فهرست مطالب
فهرست جداول
فهرست نمودارها


فصل اول: طرح كلي پژوهش   
دعاي هنرمند
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت حرکت به سوي خلاقيت

اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
تعريف مفاهيم و واژه ها
محدوديت هاي تحقيق
خلاصه فصل

فصل دوم: سابقه موضوع تحقيق
مقدمه
ساختار مغز و عملکرد آن
تعاريف خلاقيت
1. نگرش هاي خاستگاهي
2. نگرش هاي فرآيندي
رابطه هوش و خلاقيت
فرآيند خلاقيت
مراحل والاس
مراحل اسبورن
مراحل تورنس
نظريه هاي خلاقيت
1. نظريه هاي جهان باستان
2. نظريه هاي جديد فلسفي
3. نظريه هاي روان شناسي
4. روانکاوي جديد
خصوصيات افراد خلاق
نيازهاي افراد خلاق
عوامل موثر در خلاقيت
هوش
ويژگي هاي شخصيتي
خانواده
مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقيت
نقش انگيزه هاي دروني و بيروني در خلاقيت
تأثيرات عوامل خاص بر خلاقيت
سن
جنس
ارزش ها و فشارهاي اجتماعي
تحصيلات
نقش کوشش در خلاقيت
شرايط محيطي مطلوب براي خلاقيت
تكنيك هاي خلاقيت و نو آوري
يورش فكري
مدل سينكتيكس
تكنيك دلفي
آموزش خلاقيت
الف: آموزش و پرورش عمومي خلاقيت
آموزش خلاقيت در جهان
ب: آموزش خلاقيت در كودكان و دانش آموزان
نكات قابل توجه در آموزش خلاقيت به فراگيران
آن چه مربي براي پرورش فكر خلاق بايد انجام دهد
محتواي درسي فراگير و ارتباط آن با خلاقيت
اصول اساسي در پرورش خلاقيت
عوامل موثر در پرورش خلاقيت
نقش امنيت و آزادي رواني در خلاقيت
خلاقيت و حل مسئله
خلاقيت و پيشرفت تحصيلي
خلاقيت و هنر
خلاقيت و توسعه اقتصادي
اثر محرک عاطفي در خلاقيت
شرايط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقيت
موانع خلاقيت
عامل شانس در کاوش در مسير خلاقيت
با تصور خلاق مي توان روابط شخصي را بهبود بخشيد
سوابق پژوهش در ايران
سوابق پژوهش در خارج
نتيجه گيري و جمع بندي فصل دوم


فصل سوم: روش اجراي پژوهش   
روش تحقيق
روش گرد آوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات
جامعه آماري
تعداد و روش نمونه گيري
نمره گذاري آزمون
نحوه تبديل نمره خام به نمره استاندارد
اعتبار آزمون
روش استخراج مصاحبه كتبي
اساس تئوريكي پرسشنامه و مصاحبه كتبي
روش هاي آماري
خلاصه فصل

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آن ها
مقدمه
تجزيه يافته هاي پژوهش
تحليل يافته هاي پژوهش
خلاصه فصل

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع
پيوست ها

 

چكيده تحقيق:


تحقيق حاضر با هدف سنجش ميزان خلاقيت دانشجويان سه رشته روان‌شناسي، مديريت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيتشان تدوين شده است.
نمونه آماري اين تحقيق شامل 124 نفر از دانشجويان دختر و پسر اين دانشكده مي‌باشد. كه 46 نفر از رشته مديريت آموزشي، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان‌شناسي را شامل مي شود. روش نمونه‌گيري آن، طبقه‌اي تصادفي نسبتي است كه از بين سه گروه آموزش  تعدادي ضد دانشجويان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.

براي سنجش خلاقيت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقيت CREE تورستون استفاده شد و براي بررسي تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيت دانشجويان، از يك مصاحبه كتبي استفاده گرديد.

جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هركدام از سوالات مصاحبه كتبي استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هر كدام از سوالات مصاحبه كتبي و جنس افراد و رشته تحصيلي آنان با ميزان خلاقيت افراد از آزمون ناپارامتر يك خي دو پيرسون استفاده شد و براي تعيين رابطة معدل و جنس افراد با خلاقيت از آزمون ناپارامتريك كروكسال واليس استفاده شده است.
فرضيات اين تحقيق يا سطح معناداري 95 درصد اطمينان آزمون شد.


در انجام اين مراحل از نرم‌افزاري آماري spss استفاده گرديد.


نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد که:


1- خلاقيت مستقل از جنس افراد است.

2- خلاقيت از رشته تحصيلي افراد تبعيت نمي‌كند.

3- دوره تحصيلي دانشگاهي بخودي خود نقشي در رشد خلاقيت افراد ندارد.

4- معدل بالا بيانگر خلاق بودن فرد نيست.

5- در پرورش خلاقيت آموزش آن مي‌توان نقش بسيار مهمي را ايفا كند. این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت (docx قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی

تعداد مشاهده: 2830 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 217

حجم فایل:497 کیلوبایت

 قیمت: 21,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب pdf و در 217 صفحه، قابل ویرایش.