تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دسته بندي : علوم انسانی » روان شناسی
مقدمه:
از زماني كه بشر پا به عرصه وجود گذاشت مسئله زيبايي براي او مهم بوده است ( نكته دان 1375) اگر زيبايي را سر زندگي، طراوت، شادابي، سازگاري، تقوي، داشتن علاقه، دانش و احساسات لطيف داشتن معنا كنيم همه بشر در پي زيبايي هستند و تا زماني كه به زيبايي مطلق و جهان نمائي نرسند از پا نمي نشينند و آنها زيبايي مطلق خداوند است.
مفاهيم زيادي در فرهنگ هاي مختلف متفاوت است. و آنچه كه هر فرد در عنوان زيبايي تلقي مي كند خاص همان فرد است. افراد نه فقط به علت خصوصيات جسماني خود زيبا هستند بلكه بخاطر شخصيت، صفات و توانايي شاد كردن ودوست داشتن هم زيبا هستند. شايد بتوان گفت زيبايي همچون يك كره يخ شناور است كه تنها يك قسمت از آن قابل ديدن است. در حال حاضر بايد دانست كه تمايل به زيبايي وتلاش براي بدست آوردن آن يك امر جهاني است.
( ايو 2001) هنگامي كه بشر توانست خود را در آب ببيند متوجه اين حقيقت شد كه زيبايي ظاهر علاوه بر استعداد ذاتي خاص يك سري مراقبت ها همراه با ايجاد تغييرات نيز مي باشد كه بشر مي تواند در ظاهر خويش بوجود آورد. دريافت اين حقيقت و غريزه طبيعي زيبايي درستي سبب ايجاد حرفه ها، هنرها و علومي گشت كه هدف همه آنها پيدا كردن روش ها و دخالت در ظاهر انسان بدست آوردن هر چه بيشتر زيبايي ظاهر بود. (بلوچي 1376)
براي هزاران سال افراد از روش هاي مختلف زيبا سازي كه ميراث فرهنگ و تمدن هاست استفاده كرده اند.
ارتقاء زيبايي در دو بعد جسماني و رواني انجام مي شود از آنجا كه به نظر مي رسد زيبايي ظاهر به عزت نفس انگيزه ها و انتظارات متفاوت در نتايج زيبا ساختن و تاثير روان شناختي گوناگون آن به افراد نيازمند مطالعات برنامه ريزي شده و هدفمند در اين زمينه با همكاري افراد متخصص در اين زمينه مي باشد.
راجع به عزت نفس هم مي توان چنين گفت: كه عزت نفس عبارت است از مقدار ارزشي كه ما به خود نسبت مي دهيم و اين ميزان ارزشي است كه ما فكر مي كنيم ديگران براي ما به عنوان يك شخص قائل هستند.

فهرست مطالب
فصل اول: كليات تحقيق

    مقدمه ........................................................................................... 13
    بيان مسئله ....................................................................................... 18
    اهميت ضرورت تحقيق ........................................................................... 21
    اهداف تحقيق .................................................................................... 23
    فرضيات تحقيق ................................................................................... 23
    تعاريف علمي و عملياتي متغيرهاي تحقيق .................................................... 23

فصل دوم: نظريه ها و پيشينه مربوط به پژوهش

2-1 مفاهيم نظري ............................................................................................ 33

2-1-1- تعريف خود ........................................................................................ 33

2-1-2- "خود" در ديدگاههاي مختلف روان شناختي ..................................................... 36

2-1-3- تصوير خود و پديدآئي آن ......................................................................... 39

2-1-4- تصوير ذهني ....................................................................................... 43

2-1-5- خود پنداره و تصوير بدني و ظاهر ............................................................. 46

2-1-6- تصوير بدني در نوجوانان و جوانان .............................................................. 49

2-1-7- نقش خانواده در تشكيل و چگونگي برداشت از خويش ......................................... 54

2-1-8- تعريف زيبايي........................................................................................ 59

2-1-10- بد شكلي بدني ................................................................................... 60

فصل سوم: طرح تحقيق

3-1- طرح تحقيق ............................................................................................. 84

3-2- جامعه آماري ........................................................................................... 84

3-3- نمونه و روش نمونه گيري ............................................................................ 84

3-4- ابزارهاي تحقيق .......................................................................................... 85

3-5- بررسي اعتبار و روايي ابزارهاي تحقيق ................................................................. 85

3-6- روش و چگونگي اجرا .................................................................................. 86

3-7- روش آماري ............................................................................................. 87

فصل چهارم: ارائه نتايج تحقيق

الف- مشخصات آماري نمونه مورد تحقيق ..........................................................................

ب- نتايج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده  ................................................................


ج- يافته هاي حاصل از اجراي پرسشنامه ها با توجه به فرضيات تحقيق .........................................

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- تفسير نتايج مربوط به فرضيات تحقيق ............................................................... 102

5-2- رهنمودهاي تحقيق .................................................................................. 105

5-3- محدوديتهاي تحقيق .................................................................................. 106

5-4- پيشنهادات ............................................................................................ 107

منابع فارسي ................................................................................................... 108

منابع انگليسي .................................................................................................. 113این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:115

دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی

تعداد مشاهده: 2271 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 115

حجم فایل:66 کیلوبایت

 قیمت: 14,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل