تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی در دستگاه های اجرایی

دسته بندي : مدیریت » مدیریت سازمانی
دانلود تحقيق در مورد بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی در دستگاه های اجرایی،
در قالب word و در 172 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

مقدمه
عنوان تحقیق
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
قلمرو تحقیق
تعریف واژه ها
تعاریف نظری
نوع متغیرهای تحقیق
خلاصه
بخش اول: سرمایه اجتماعی
بخش دوم: فرهنگ یادگیری سازمانی
بخش سوم: تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق
بخش چهارم: چارچوب نظری تحقیق
خلاصه
روش تحقیق
فرآیند تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
ابزار گردآوری داده ها
روایی و پایایی ابزار سنجش
روش تجزیه و تحلیل داده ها
خلاصه
مقدمه
توصيف شاخص های دموگرافيک (بررسی ويژگی های عمومی)
وضعیت متغیرهای تحقیق
بررسی فرضیه های تحقیق
یافته های پژوهش
بحث و بررسی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادها
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادهای کاربردی
پیشنهادهایی به پژوهشگران آینده
خلاصه
فهرست منابع
فهرست منابع انگلیسی


چکیده تحقيق:
هدف این پژوهش، رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی در دستگاه های اجرایی شهرستان لاهیجان می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی شهرستان لاهیجان تشکیل می دهند که با توجه به فرمول کوکران، 341 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، دو پرسش نامه سرمایه اجتماعی و پرسش نامه فرهنگ یادگیری سازمانی بود که روایی این پرسش نامه ها، به ترتیب 0.956 و 0.980 و پایایی 0.959 و 0.973  به دست آمد. جهت بررسی آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی چندمتغیره، و از طریق نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی با ضریب همبستگی پیرسون 0.818 رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. هم چنین مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین سرمایه شناختی و متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی برابر 0.751، بین سرمایه رابطه ای و متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی برابر 0.598، بین سرمایه ساختاری و متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی برابر 0.793، به دست آمد و مشخص گردید بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی در این پژوهش با فرهنگ یادگیری سازمانی، رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.

نتایج نشان می دهد برای نهادینه کردن فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک عامل اساسی در فرهنگ فردی و سازمانی، توجه خاص به سرمایه اجتماعی در سازمان ها برای ارتقای این نوع فرهنگ ضروری است. لذا پیشنهاد می گردد مدیران با ارتقاء سرمایه اجتماعی متناسب با اهداف سازمان، زمینه را برای رشد فرهنگ یادگیری سازمانی فراهم سازند ...
دسته بندی: مدیریت » مدیریت سازمانی

تعداد مشاهده: 2387 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 172

حجم فایل:2,954 کیلوبایت

 قیمت: 66,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و در 172 صفحه، قابل ويرايش.