پاورپوینت اصول مدیریت

دسته بندي : مدیریت » سایر گرایش های مدیریت
دانلود پاورپوینت اصول مدیریت،
در قالب ppt و در 353 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مبانی سازمان و مدیریت
تعریف سازمان
انواع سازمان‎‎‎ ها
سازمان ‎های انتفاعی و غیرانتفاعی
سازمان ‎‎های تولیدی و خدماتی
سازمان ‎‎های دولتی و خصوصی
تعریف مدیریت
انواع محیط سازمانی
1) محیط داخلی
2) محیط خارجی
انواع مدیران
تعاریف مدیران عملیاتی، میانی و عالی
مهارت‌ های مورد نیاز مدیران
1) مهارت‌های ادراکی
2) مهارت‌های انسانی
3) مهارت‌های فنی
رابطه بین سطوح مدیریت و مهارت‌ های موردنیاز
اصول مدیریت در نظریه مدیریت اداری
تعریف نقش
نقش ‏های مدیریتی
سیر تحول اندیشه های مدیت
1) نظریه‌های کلاسیک
2) نظریه‌های نئوکلاسیک
3) نگرش کمی مدیریت
4) نگرش سیستمی
5) نگرش اقتضایی
6) جنبش جدید در روابط انسانی
نظریه‌های کلاسیک
1) مدیریت علمی
2) مدیریت اداری
3) مدیریت بوروکراتیک
هدف نظریه مدیریت علمی
شعار مدیریت علمی
شیوه‌های لازم برای تعیین بهترین روش انجام کار
اصول مدیریت علمی
1) ایجاد علم واحدی برای اجرای هر جزء کار
2) گزینش علمی کارکنان و آموزش و تربیت آنان
3) همکاری صمیمانه مدیریت با کارکنان
4) تقسیم تقریبا مساوی کار و مسولیت بین مدیران و کارکنان
در نظریه مدیریت اداری، فعالیت سازمان عبارت اند از
1) فعالیت‌های فنی
2) فعالیت‌های بازرگانی
3) فعالیت‌های مالی
4) فعالیت‌های امنیتی
5) فعالیت‌های حسابداری
6) فعالیت‌های مدیریتی
طبق نظریه مدیریت اداری، توانایی‌های لازم برای مدیران بر اساس فعالیت‌های شش‌گانه عبار اتند از
توانایی‌ های خاص مدیریت
توانایی‌ های فنی و تخصصی
مشخصات مدیریت بوروکراتیک
قوانین و مقررات
غیرشخصی بودن
تقسیم کار
ساختار سلسله مراتبی
تعهد برای کار مادام‌العمر
ساختار اختیار
منطقی بود
تعریف اختیار
اختیار به سه طریق صورت مشروعیت پیدا می‌کند
اختیار سنتی
اختیار شخصیتی
اختیار عقلایی- قانونی
نهضت روابط انسانی (نظریه نئوکلاسیک)
مطالعات هاثورن
نگرش رفتاری
نتیجه‌گیری از مطالعات هاثورن
نگرش کمی مدیریت
علم مدیریت
مدیریت عملیاتی
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
نگرش سیستمی
عناصر کلیدی در نگرش سیستمی
تعریف سیستم
سیستم های فرعی
سیستم های باز و بسته
مرز سیستم
هم‌افزایی
جریان
بازخورد
نگرش اقتضایی (نگرش موقعیتی)
متغیرهای اقتضایی
وظایف مدیر
1) برنامه‌ریزی
2) سازماندهی
3) هدایت
4) نظارت
5)خلاقیت
تصمیم گیری
خط‌ مشی
روش ها
قوانین
فرآیند تصمیم‌ گیری
1- تعریف مسئله
2- ارزیابی راه‌حل ها
3- اتخاذ تصمیم (انتخاب راه‌ حل ها)
4- اجرای تصمیم
5- ارزیابی نتایج
انواع مسئله
1- خوش ساختار
2- بدساختار
انواع تصمیمات
1- برنامه‌ریزی شده
2- برنامه‌ریزی نشده
شرایط محیطی تصمیم‌گیری
اطمینان
مخاطره
عدم اطمینان
ابهام
شرایط تصمیم‌گیری
شرایط اطمینان
شرایط مخاطره
روش اخذ تصمیم در شرایط مخاطره
ماتریس تصمیم‌گیری
در شرایط عدم اطمینان، از سه شیوه می‌توان استفاده کرد
1) حداکثر حداکثرها
2) حداکثر حداقل ها
3) ارزش مورد انتظار با احتمال یکسان
تعریف مدل
مدل های تصمیم‌گیری
1) مدل کلاسیک
2) مدل اداری
فرآیند عقلایی تصمیم‌گیری
انواع مدل اداری تصمیم‌گیری
1) عقلانیت محدود
2) رضایت‌مندی
ابزارهای تصمیم‌گیری
1) ماتریس سود
2) تحلیل نقطه سر به سر
پیش دانسته‌های تحلیل نقطه سر به سر
تعداد کالا در نقطه سر به سر
میزان فروش در نقطه سر به سر
3) درخت تصمیم
مزایای تصمیم‌گیری گروهی
1) فراهم کردن اطلاعات بیشتر و کامل‌تر
2) ایجاد راه‌حل های بیشتر
3) پذیرش بهتر یک راه‌حل
4) افزایش مشروعیت
معایب تصمیم‌گیری گروهی
1) صرف وقت بیشتر
2) تسلط اقلیت
3) فشار برای هماهنگی
4) مسئولیت مبهم
فنون تصمیم‌گیری گروهی
طوفان مغزی
قوانین طوفان مغزی
گروه اسمی
فن دلفی
ملاقات های الکترونیکی
مزایای اصلی ملاقات های الکترونیکی
برنامه ریزی
تعریف برنامه‌ریزی
تعریف ماموریت سازمان
هدف‌های سازمانی
ابعاد برنامه‌ها
ابعاد چهارگانه برنامه‌های سازمانی
انواع برنامه‌ریزی
برنامه‌ریزی رسمی
برنامه‌ریزی غیررسمی
فرآیند برنامه‌ریزی
ویژگی‌های خط‌مشی
1) صراحت و وضوح
2) قابلیت اجرایی
3) قابلیت انعطاف
4) جامعیت
5) هماهنگی
6) مستدل بودن
7) از قوانین قابل تفکیک باشد
8) مدون و مکتوب باشد
انواع خط‌مشی
1) خط‌مشی‌های اساسی
2) خط‌مشی‌های کلی
3) خط‌مشی‌های واحدی
مسئولیت برنامه‌ریزی
متخصصان برنامه‌ریزی
گروه ضربت برنامه‌ریزی
بر عهده خود مدیران
نقش متخصصان برنامه ريزي
انواع هدف‌گذاری
هدف‌گذاری سنتی
هدف‌گذاری بر مبنای هدف
مديريت بر مبنای هدف
کارکرد مدیریت بر مبنای هدف
تعيين هدف ها
مزاياي مديريت بر مبناي هدف
محدوديت هاي مديريت بر مبناي هدف
ابزارهای برنامه‌ریزی
پیش‌بینی
جداول زمانی
انواع پیش‌بینی
پیش‌بینی اقتصادی
پیش‌بینی فنی
پیش‌بینی روند اجتماعی
پیش‌بینی فروش
جداول زمانی
نمودار گانت
مزيت نمودار گانت
ضعف نمودار گانت
فن بازنگری و ارزیابی برنامه (پرت)
تعاریف کلیدی در شبکه پرت
رویداد
فعالیت
مسیر بحرانی

فصل دوم: سازماندهی
سازماندهی
تعریف ساختار سازمانی
اهداف ساختار سازمانی
انواع ساختار سازمانی
ساختار رسمی
ویژگی‌ های ساختار رسمی
1) حالت آرمانی دارند.
2) دارای ماهیت غیر شخصی می‌باشد.
3) روابط سازمانی به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت زیاد برای کارکنان تشریح می‌شود
ساختار غیر رسمی
ویژگی های ساختار غیررسمی
1) بیانگر حالت واقعی است.
2) ماهیت سازمان غیر رسمی شخصی است.
3) مدیر روابط سازمانی را به طور شفاهی برای کارکنان توضیح می‌دهد.
انواع نمودار سازمانی
1) نمودارهای هرمی
2) نمودارهای افقی
3) نمودارهای دایره‌ای
کاربرد نمودارها
محدودیت های نمودار سازمانی
تعریف واحدسازی
واحدسازی وظیفه‌ای
مزایا واحدسازی بر اساس وظیفه
1) روشی منطقی و اثبات شده در طول زمان
2) بهترین راه ایجاد اطمینان است.
3) از اصل تخصص پیروی می‌کند.
4) آموزش را آسان می‌کند.
5) وسایلی را برای کنترل شدید در سطح بالای سازمان تدارک می‌بیند.
معایب واحدسازی بر اساس وظیفه
1) واحدسازی وظیفه ای بر هدفهای کلی سازمان تمرکز دارد.
2) تطبیق سریع سازمان را با تغییرات محیطی دشوار می‌کند.
3) موجب محدود شدن تخصصها می‌شود
واحدسازی بر اساس محصول
مزایای واحدسازی بر اساس محصول
1) از سرمایه تخصیص داده شده برای محصولی خاص بهتر استفاده می‌شود.
2) از تخصص ها و مهارتهای نیروی انسانی حداکثر استفاده به عمل می‌آید.
3) هماهنگی میان فعالیت های وظیفه‌ای را بهبود می‌بخشد.
4) زمینه آموزش را برای مدیران فراهم می‌کند.
5) موجب تنوع تولید کالا و بهبود ارائه خدمات می‌شود.
معایب واحدسازی بر اساس محصول
1) استخدام افراد بیشتری با توانایی های لازم در مدیریت را الزامی می‌کند.
2) به دلیل تکرار خدمات و فعالیت های مشابه در واحدهای مختلف هزینه بیشتری را به سازمان تحمیل می‌کند.
3) مدیریت عالی سازمان به دشواری می‌تواند کنترل لازم را اعمال کند.
4) مشتری برای خرید چند نوع کالا مجبور است به واحدهای مختلف سازمان مراجعه کند.
5) کارکنان ممکن است آن چنان بر محصول خود تمرکز یابند که فعالیت های وسیع سازمان را فراموش کنند.
واحدسازی جغرافیایی یا منطقه‌ای
مزایای واحدسازی جغرافیایی
1) تشریک مساعی محلی را در تصمیم گیری ها تشویق می‌کند.
2) امکان استخدام افراد محلی را افزایش می‌دهد.
3) ارتباط متقابل با مردم محل توسعه پیدا می‌کند.
4) امکان پاسخگویی سریع و کارآمد به شرایط محلی در محل های مختلف فراهم می‌شود.
5) توانایی اداره کارآمد و موثر عملیات پراکنده در حوزه‌ای وسیع ایجاد می‌شود.
معایب واحدسازی منطقه ای یا جغرافیایی
1) کمبود نیروهای متخصص و کارآمد که ممکن است رشد سازمان را محدود سازد.
2) تکرار برخی خدمات در مناطق مختلف.
3) مدیریت عالی سازمان به دشواری می‌تواند کنترل لازم را اعمال کند.
4) مناطق جغرافیایی گوناگون را به دشواری می‌توان هماهنگ کرد.
واحدسازی بر اساس مشتری
مزایای واحدسازی بر اساس مشتری
1) به مزایای اقتصادی دست می‌یابد.
2) فن آوری تخصصی را به کار می‌برد.
3) مهارت های ویژه را بهبود می‌بخشد.
معایب واحدسازی بر اساس مشتری:
1) ممکن است هماهنگی عملیات را برای پاسخ به تقاضاهای مشتریان مشکل کند.
2) به مدیران و کارکنان ماهر در رابطه با مشکلات مشتریان نیاز دارد.
3) ممکن است نتواند گروه های مشتریان را همواره خوب تعریف کند.
واحدسازی بر اساس فرآیند تولید
مزایای واحدسازی براساس فرآیند تولید
1) به مزایای اقتصادی دست می‌یابد.
2) فن آوری تخصصی را بکار می‌برد.
3) مهارت های ویژه را بهبود می‌بخشد.
معایب واحدسازی براساس فرآیند تولید
1) هماهنگی واحدها دشوار است.
2) مسئولیت سوددهی با مدیران سطح بالای سازمان است.
3) این شیوه برای پرورش مدیران عمومی نامناسب است.
پیش دانسته های الگوهای جدید واحدسازی
واحد صف
واحد ستاد
انواع ستاد
1) ستاد عمومی
2) ستاد شخصی
3) ستاد تخصصی
اختیارات ستاد تخصصی
1) مشورتی
2) خدماتی
3) نظارتی
4) وظیفه‌ای
واحدسازی بر مبنای پروژه
سازمان ماتریسی و خزانه‌ای
ساختار سازمانی موقتی ویژه (ادهوکراسی)
حیطه نظارت
زنجیره فرماندهی بر دو اصل استوار است
1) اصل وحدت فرماندهی
2) اصل سلسله مراتب
عوامل موثر برحیطه نظارت
1) پیچیدگی کار
2) استاندارد کردن کار   
3) محل کار کارکنان
4) سطح مهارت
5) فعالیت های غیرسرپرستی
6) اولویت های شخصی
تمرکز و عدم تمرکز
عوامل موثر در غیرمتمرکز کردن سازمان
1) اندازه فعلی سازمان
2) مشتریان سازمان
3) تجانس خط تولید سازمان
4) عرضه کنندگان کالاهای مورد نیاز سازمان
5) اتخاذ تصمیمات سریع
6) مطلوب بودن خلاقیت در سازمان
تعریف قدرت
منابع قدرت
1) قدرت پاداش
2) قدرت قانونی
3) قدرت اجبار
4) قدرت تخصص
5) قدرت مرجع
تعریف اختیار
نظریه‌های اختیار
1) نظریه کلاسیک اختیار
2) نظریه پذیرش اختیار
اصول واگذاری اختیار
1) واگذاری اختیار نسبت به قسمتی از اختیارات ممکن است نه نسبت به تمام آن ها.
2) واگذاری اختیار از واگذارنده اختیار سلب مسئولیت نمی‌کند.
3) واگذاری اختیار قابل فسخ است.
4) واگذاری اختیار باید با نظارت توام باشد.
5) تناسب بین اختیار و مسئولیت باید حفظ شود.
مزایای واگذاری اختیار
1) مدیر فرصت بیشتری خواهد داشت تا به مسئولیت های مهم تر خود در سطح عالی مدیریت بپردازد.
2) واگذاری اختیار موجب اتخاذ تصمیم های معتبر می‌شود.
3)به تصمیم گیری سرعت می بخشد

فصل سوم: هدایت
تعریف انگیزش
نظریه‌های ابتدایی انگیزش
خط مشی‌های نظریه‌های ابتدایی انگیزش
انتظارات نظریه‌های ابتدایی انگیزش
فهرست فرضیه های X و Y
نظریه ای. آر. جی
1) نیازهای زیستی
2) نیازهای تعلق
3) نیازهای رشد
مقایسه نظریه‌های انگیزشی مازلو و هرزبرگ
نظریه انتظار
نظریه تعیین هدف
راهبردهای برانگیختن اعضای سازمان
1) ارتباط مدیریتی
2) نظریه X و Y
3) طراحی شغل
4) نظریه تقویت
5) محرک های پولی و غیرپولی
مزایا و معایب وقت کاری شناور
نظریه تقویت
رابطه رهبری با مدیریت
نظریه‌های رهبری
نظریه‌های خصوصیات فردی
:نظریه‌های رفتاری
چهار سبک اساسی رهبری در مطالعات دانشگاه ایالتی اوهایو و میشیگان
نظریه‌های موقعیتی و اقتضایی
پیوستار رهبری
متغیرهای مهم نظریه اقتضایی فیدلر
چهار سبک رهبری هرسی و بلانچارد در نظریه چرخه زندگی
1) سبک آمرانه
2) سبک متقاعدکننده   
3)سبک مشارکتی
4)سبک تفویضی
سبک آمرانه (وظیفه مداری زیاد-رابطه مداری کم)
سبک متقاعدکننده (وظیفه مداری زیاد- رابطه مداری کم)
سبک مشارکتی (وظیفه مداری کم- رابطه مداری زیاد)
سبک تفویضی (وظیفه مدارکم- رابطه مدار زیاد)
تعریف بلوغ در نظریه هرسی و بلانچارد
انواع بلوغ
1)بلوغ شغلی
2)بلوغ روانی
چهار سطح بلوغ در نظریه هرسی و بلانچارد
نظریه جایگزین‌های رهبری
ویژگی های فردی در نظریه جایگزین های رهبری عبارت اند از
1) توانایی
2) تجربه
3) آموزش
4) دانش
5) نیاز به استقلال   
6) گرایش حرفه ای و بی تفاوتی نسبت به پاداش های سازمان
ویژگی‌های سازمانی در نظریه جایگزین های رهبری عبارت اند از
1) برنامه ها و هدف های صریح و روشن
2) وجود و مقررات و روش ها
3) گروه های کاری متحد و منسجم
4) وجود ساختاری دقیق برای پاداش
5) وجود فاصله فیزیکی بین بالادست و زیردست
دلایل اهمیت ارتباط موثر برای مدیران
تعریف ارتباطات
انواع ارتباطات
مزایای ارتباطات کتبی
فرآیند ارتباطات دارای سه جزء است که عبارت اند از
1) فرستنده یا رمزگذار
2) پیام
3) گیرنده یا رمز گشا
فرستنده یا رمزگذار
پیام
گیرنده یا رمزگشا
مراحل رمزگشایی
انواع ارتباطات سازمانی
1) ارتباطات رسمی
2) ارتباطات غیررسمی
انواع ارتباطات سازمانی رسمی
1) ارتباط از بالا به پایین
2) ارتباط از پایین به بالا
3) ارتباط افقی
کاربرد ارتباطات از بالا به پایین
کاربرد ارتباطات از پایین به بالا
کاربرد ارتباطات افقی در سازمان
1) هماهنگ کردن فعالیت ها
2) تبادل اطلاعات
3) حل مسائل
4) ایجاد تفاهم
5) به حداقل رساندن اختلاف
6) توسعه حمایت میان فردی
الگوهای ارتباط سازمانی رسمی
کاربرد شبکه های متمرکز و غیرمتمرکز
ارتباط سازمانی غیررسمی
سه خصوصیت عمده شبکه‌های غیررسمی
چهار الگوی درخت انگوری برای روابط غیررسمی:
1) شبکه رشته‌ای
2) شبکه تابشی
3) شبکه تصادفی
4) شبکه خوشه‌ای
موانع ارتباطات میان افراد:
1) ادراکی
2) اجتماعی
3) ارزش های فرهنگی
4) معانی (زبان)
5) اثر انگیزه
6) ارزیابی منابع
7) علایم غیر شفاهی و متناقض
8) پارازیت
روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی
تعریف نظارت مدیریتی
تعیین استانداردها
انواع استانداردها:
1) استانداردهای کمی
2) استانداردهای کیفی
سنجش عملکرد
مقایسه عملکرد با استانداردها
اقدام کردن
انواع اقدامات برحسب شرایط مورد نیاز
سطوح نظارت
1) نظارت راهبردی
2) نظارت راهکاری
3) نظارت عملیاتی
نظارت آینده‌نگر
نظارت همزمان
نظارت گذشته‌نگر
مزیت نظارت گذشته‌نگر
ویژگی های نظام های نظارتی نادرست
1) نظارت بیش از حد و نظارت کمتر از حد
2) نظارت های ناهماهنگ
3) عدم توانایی در تمایز نظارت ها
ویژگی‌ های نظام های نظارتی کارآمد:
1) پیوستگی با برنامه‌ریزی
2) دقت
3) به هنگامی
4) تعیین حوزه اجرایی کلیدی
5) عینیت
6) صرفه جویی
7) انعطاف پذیری
8) قابلیت درک
9) معیار منطقی
10) تعیین نقاط راهبردی
11) تاکید بر موارد استثنا
12) اجرای اقدام اصلاحی
پیوستگی با برنامه‌ریزی
دقت
تعیین حوزه اجرایی کلیدی
به‌هنگامی
عینیت و قابل اندازه گیری
صرفه‌جویی
انعطاف پذیری
قابلیت درک
تعیین نقاط راهبردی
تاکید بر موارد استثنا
اجرای اقدام اصلاحی
آن چه باید نظارت شود
1) افراد
2) منابع مالی
3) عملیات
4) اطلاعات
5) عملکرد کل سازمان
نظارت عملیاتی
اطلاعات
عملکرد سازمان
تعریف داده
تعریف اطلاعات
ویژگی اطلاعات مفید
1) دقیق باشد.
2) به هنگام باشد.
3) کامل باشد.
4) مربوط باشد.
5) مختصر باشد.
جریان اطلاعات سازمانی
چگونگی استفاده مدیران از اطلاعات
1) استفاده ازاطلاعات در برنامه‌ریزی
2) استفاده از اطلاعات در سازماندهی
3) استفاده از اطلاعات در هدایت
4) استفاده از اطلاعات در نظارت
استفاده از اطلاعات در برنامه‌ریزی
استفاده از اطلاعات در هدایت
استفاده از اطلاعات در نظارت
تعریف خلاقیت و نوآوری
اهمیت خلاقیت
1) فشار روزافزون رقابت
2) بازارهای جهانی شده
3) گام های شتابان پیشرفت فن آوری
4) دگرگونی سریع ارزش های مصرف‌کنندگان و روش های زندگی
مراحل فرآیند خلاقیت
1) آمادگی
2) نهفتگی
3) اشراق
4) اثبات
عوامل موثر در خلاقیت
1) مهارت های مربوط به خلاقیت
2) مهارت های مربوط به موضوع
3) انگیزه درونی
ویژگی‌های افراد خلاق:
1) انعطاف‌پذیرتر از افراد غیر خلاق‌اند.
2) پیچیدگی کارها را بر سهولت آن ترجیح می‌دهند.
3) بیشتر تمایل به استقلال دارند.
4) هنگام چالش درباره اندیشه شان، سرسختانه از مواضع خود دفاع کنند.
5) صاحبان قدرت را به آسانی زیر سوال می‌برند.
6) انگیزش درونی برای آن امری حیاتی است.
7) به ندرت از موقعیت اجتماعی خود راضی‌اند.
8) مشتاقانه به حل مسایل می‌پردازند، حتی اگر مسئله بسیار سخت باشد.
9) نسبت به خود و توانایی قضاوت آزادانه خود آگاهی دارند.
10) وجود خود را وقف کارشان می‌کنند و سخت‌کوشتر از دیگران‌اند.
11) پرتکاپو و دارای انرژی‌اند.
سه شیوه مشهور همکاری خلاق گروهی:
1) توفان مغزی
2) تلفیق نامتجانس
3) داستان‌سازی
چهار قانون مهم که در توفان مغزی باید رعایت شوند، عبارت اند از:
1) انتقاد ممنوع است.
2) هر چه عقاید بنیادی‌تر باشد، بهتر است.
3) کمیت مورد نظر است نه کیفیت عقاید.
4) افراد برای اصلاح عقاید دیگران تشویق می‌شوند.
تلفیق نامتجانس ها
داستان‌سازی
ویژگی‌های سازمان های خلاق
سه عامل حیاتی برای نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری
1) برنامه‌ریزی
2) فرهنگ سازمانی
3) ساختار سازمانی
نقش برنامه‌ریزی
ویژگی های فرهنگ سازمانی برای خلاقیت و نوآوری
نقش ساختار سازمانی
ویژگی‌های ساختار سازمانی برای نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری:
1) واگذار کردن اختیار به مدیران و کارکنان تا خلاق و نوآور شوند.
2) مشاغل سازمان کاملا مشخص و تعریف شده نباشد.
3) قوانین رسمی کمتری بر کار سازمان حاکم باشد.
4) افراد به جای روش های کار، براساس نتایج عملکردشان ارزیابی شوند.
5) بخش جداگان های مخصوص فعالیت های خلاق و نوآور در سازمان ایجاد شود.
6) تیم های میان رشته ای از متخصصانی از حوزه های بازاریابی، عملیاتی تحقیق و توسعه و سایر تخصص ها در سازمان ایجاد شود.
ویژگی‌های مدیران خلاق:
1) به استقبال خلاقیت و نوآوری می روند.
2) بر تشویق بیش از تنبیه تاکید دارند.
3) خود و سازمان خود را با تغییر و تحول جامعه هماهنگ می‌کنند.
4) به کارکنان خود شهامت می‌دهند.
5) مثبت‌اندیش و امیدوارند.
6) پرانرژی و با هیجانند.
7) به سرعت فرهنگ خلاقیت را ترویج می‌کنند.
8) هم از مغز و هم از قلب همکاران خود بهره می‌گیرند.
9) از اجرای کارهای جاری و یکنواخت دلزده و آزرده‌اند.
10) خود انگیخته‌اند و استقلال تفکر و آزادی اندیشه و عمل دارند.
11) قدرت تخیل و اعتماد به نفس زیادی دارند.
12) سبک رهبری مناسبی دارند.
ترس از شکست
دسته بندی: مدیریت » سایر گرایش های مدیریت

تعداد مشاهده: 1586 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.ppt

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 353

حجم فایل:10,063 کیلوبایت

 قیمت: 46,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل