زنان و اشتغال

دسته بندي : علوم انسانی » جامعه شناسی

فهرست مطالب :

بیان مسئله پژوهش

اهمیت و ضرورت موضوع

اهداف پژوهش

فرضیه ها

معرفی انواع متغیرهای پژوهش

مقدمه

کار و شغل

تاریخچه اشتغال زنان در ایران

تاریخچه قا نون گذا ری درباره  کا رگران زن در ایران

تاریخچه اشتغال زنان سطح بین المللی

دوره های صنعتی و زنان

نـگا هی به ورود زنان به بخش تولید

زنان و توسعه

روان شنا سی اجتماعی ا شتغال زن

زن و خدمت اجتماعی

زن و مسائل اجتماعی معا صر

زنان و توسعه اقتصادی (نقش ا قتصادی زنان)

استقلال اقتصادی زنان

زنان و فعا لیت اتحادیه ای

شرا یط کار زنان

درآمد کار زنان

زنان و کار

کار زنان در داخل خانه

کار زنان در خارج خانه

زیان کار زنان

بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و ا شتغا ل

تفاوت در دستمزدها

بی عدا لتی در کار زنان

لزوم کار برای زن

کیفیت زندگی شغلی و رضا یت از کار

موانع پیش روی زنان

عامل نامرئی توسعه زنان (عوامل ضمنی)

راه کار

وضع فعالیت زنان در کل کشور

منابع و مآخذ

 

قسمتی از متن :

انسان به طور طبیعی ، گرایش به رشد و تکامل دارد و اصیلترین تفاوت او با دیگر موجودات داشتن تفکر و خلاقیت است . این انسان متفکر، علی القاعده می باید بر اساس تفکر علمی ، روشهای نوین و شیوه های جدید در زنـدگی و محیط مـادی اطراف خویش بیـافریند . در نتیجـه دینامیـک بودن ، آفریدن و خلق کردن و حرکت به سوی تکامل جزو ذاتی انسان است . به طور طبیعی از انسان انتظار رشد و تکامل می رود و اگر سکون و ایستایی بردوره ای از تاریخ بشرحاکمیت دارد و یامللی علی رغم تحولات توسعه صنعتی هنوز زندگی دوران معیشتی را سپری می کنند ، بدون تردید موانعی در مقابل رشد و ترقی آنها وجود دارد .

با رفع این موانع و آماده سازی زمینه های رشد ، جامعه باید در یک روند طبیعی به تحولات مادی و توسعه صنعتی نایل آمد . با توجه به این فرض انسان محور و کلید اصلی توسعه به شمار می آید.

یکی از موضوعات اساسی در برنامه ریزیهای خرد و کلان اقتصادی کشورها توجه به نیروی انسانی است چنانچه این نیروی انسانی ماهر و متخصص باشد ، سهم زیـادی را در رشد و توسعـه خواهد داشت .

(زنان حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند ) . نقش آنان عمدتاًدر برنامه های ملی و بین المللی ، در رابطه با نحوه برخورد با مقاطع بحران اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ، در مناطق در حال پیشرفت نادیده گرفته شده است . بنابراین می توانند در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی سهیم بوده و با کسب آموزش در جهات مختلف ، از جمله حرفه ، در بالا بـردن سطح تولید و بـهره وری بیشتر از نظر اقتصادی و رشد و توسعه کشور سهم به سزایی را داشته باشند .

دسته بندی: علوم انسانی » جامعه شناسی

تعداد مشاهده: 2228 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 68

حجم فایل:365 کیلوبایت

 قیمت: 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد