گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی

دسته بندي : عمومی » پروژه کارآموزی

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

1-مكان كارآموزي

2-دستورالعمل فعاليت مكان كارآموزي

3-اطلاعات كسب شده در دفتر ساختماني «مكان كارآموزي»

4-اطلاعات كسب شده در محل اجراي ساختمانها

 

 

اطلاعات كسب شده در دفتر ساختماني

 

اطلاعات حاصل از دفترچه پيمان

بتاريخ ............. در ......... بين ................. كه در اين پيمان كارفرما ناميده

مي شود با نمايندگي ........... از يكطرف و شركت / موسسه ......... كه بشماره ............... مورخ ............. در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ............. به ثبت رسيده و در اين پيمان پيمانكار ناميده مي شود و اقامتگاه آن .................... .................. مي باشد با نمايندگي ................ دارندگان امضاء تعهدآور شركت / موسسه از طرف ديگر پيمان زير منعقد مي گردد :

ماده 1 - موضوع پيمان

            موضوع پيمان عبارت از اجراي عمليات زير است :

            كارهاي اصلي

            الف :

            ب:

            ج:

            د:

            كارهاي فرعي

            و:

            ز:

            ح:

و بالاخره كارهاي احتمالي موضوع ماده 30 شرائط عمومي پيمان كه طبق اسناد و مدارك مندرج در ماده 2 انجام مي شود .

ماده 2 - اسناد و مدارك پيمان

پيمان شامل اسناد و مدارك زير است :

الف : پيمان حاضر

ب : شرايط عمومي پيمان

ج : مشخصات عمومي

د : مشخصات فني خصوصي

هـ : فهرست بهاء وبرآورد تقريبي مقادير كار

و : نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرائي

ز : برنامه تفصيلي اجرائي و صورتمجلس ها و موافقتنامه ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارها و قيمت هاي جديد يا امور ديگر در مدت پيمان تنظيم گردد و بامضاي طرفين برسد .

تبصره 1 - هر گاه بين مواد و فصول بعضي از اسناد و مدارك بالا تناقضي وجود داشته باشد در درجه اول پيمان حاضر و در درجه دوم مشخصات فني خصوصي و در درجه سوم فهرست بهاء و در درجه چهارم شرايط عمومي پيمان و در درجه پنجم نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرائي ملاك عمل خواهد بود و اگر اين تناقض مربوط به قيمتها باشد در درجه اول متن فهرست بهاء معتبر خواهد بود .

ماده 3 - مبلغ پيمان

مبلغ اوليه پيمان بالغ بر (بعدد) ....................................................... ريال (بحروف) ...........................................................................................ريال است كه بر اساس قيمتهاي واحد پيشنهادي پيمانكار و مقادير تقريبي منضم به پيمان (موضوع بند هـ ماده 2 پيمان محاسبه شده است .

            اين مبلغ تابع تغييرات مقادير كارها و كارهاي جديد مندرج در مواد 29 و30 شرايط عمومي پيمان مي باشد .

دفتر ساختماني

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 25

دسته بندی: عمومی » پروژه کارآموزی

تعداد مشاهده: 1590 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 25

حجم فایل:14 کیلوبایت

 قیمت: 12,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل