تحقيق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین، «قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.

فهرست تفضیلی:
مقدمه   
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب   
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن   
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی   
مبحث دوم: تعریف تعهد   
مبحث سوم: مفهوم شرط   
مبحث چهارم: مفهوم قدرت   
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد   
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد   
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد   
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان   
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد   
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی   
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد   
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد   
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد   
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
تعهد   
فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد   
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت   
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب   
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)   
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت   
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد   
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)   
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی   
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد   
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد   
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت   
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد   
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد   
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد   
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر   
گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد   
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل   
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد   
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن   
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است   
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی   
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال   
مبحث سوم: ‌  
......
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 3112 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 135

حجم فایل:75 کیلوبایت

 قیمت: 26,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوي فايل ورد قابل ويرايش