فایل های دسته بندی مهندسی برق و الکترونیک - صفحه 1

ترجمه فصل 16 کتاب الکترونیک قدرت اریکسون

دانلود ترجمه فصل 16 کتاب الکترونیک قدرت اریکسون، در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توان متوسط مقدار مؤثر (جذر متوسط مربع) شکل‌ موج ضریب توان بار مقاومت خطی، ولتاژ غیرسینوسی بار دینامیکی غیرخطی، ولتاژ سینوسی ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه فصل 4 کتاب الکترونیک قدرت اریکسون

دانلود ترجمه فصل 4 کتاب الکترونیک قدرت اریکسون، در قالب word و در 50 صفحه، قابل ویرایش، شامل: کاربردهای سوئیچ­ها سوئیچ­های یک ربعی سوئیچ­های دو ربعی با جریان دو جهته سوئیچ­های دو ربعی با ولتاژ دو جهته سوئیچ­های چهار ربعی ...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دست نویس درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی

دانلود جزوه دست نویس درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی، در قالب pdf و در 152 صفحه، شامل: روش جامع مدلسازی کوپلاژ تحلیل تابع سیم بندی آنالیز میدان مماسی در فاصله هوایی ماشین اندوکتانس ماشین الکتریکی روش تابع سیم بندی ...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش یکسوساز تکفاز نیم موج

دانلود گزارش کار آزمایش یکسوساز تکفاز نیم موج درس الکترونیک صنعتی، در قالب pdf و در 6 صفحه، شامل: هدف آزمایش تئوری آزمایش که شامل: یکسوساز تکفاز نیم موج در بار اهمی ولتاژ ماکزیمم معکوس روابط در یکسوساز نیم موج ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش دیود زنر

دانلود گزارش کار آزمایش دیود زنر درس الکترونیک صنعتی، در قالب pdf و در 4 صفحه، شامل: هدف آزمایش تئوری آزمایش که شامل: تعریف منحنی مشخصه ولت آمپر دیود زنر استاندارد های ولتاژ زنر نحوه انجام آزمایش ترسیم منحنی مشخصه ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش دیود درس الکترونیک صنعتی

دانلود گزارش کار آزمایش دیود درس الکترونیک صنعتی، در قالب pdf و در 7 صفحه، شامل: هدف آزمایش تئوری آزمایش که شامل: دسته بندی عناصر پیوند کووالانسی در کریستال Si ناخالص کردن کریستال Si اتصال P-N بایاس کردن دیود انواع ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش اشمیت تریگر (Schmit trigger)

دانلود گزارش کار آزمایش اشمیت تریگر (Schmit trigger) درس مدارهای پالس و دیجیتال (تکنیک پالس)، در قالب pdf و در 6 صفحه، شامل: هدف آزمایش تئوری آزمایش که شامل: طرز کار مدار اشمیت تریگر و کاربرد های آن نحوه انجام آزمایش ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش مونو استابل با IC555

دانلود گزارش کار آزمایش مونو استابل با IC555 درس مدارهای پالس و دیجیتال (تکنیک پالس)، در قالب pdf و در 4 صفحه، شامل: هدف آزمایش تئوری آزمایش که شامل: نحوه کار مدار مونو استابل با آی سی زمان سنج 555 محاسبه زمان T ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش آاستابل با IC555

دانلود گزارش کار آزمایش آاستابل با IC555 درس مدارهای پالس و دیجیتال(تکنیک پالس)، در قالب pdf و در 6 صفحه، شامل: هدف آزمایش تئوری آزمایش که شامل: محاسبه زمان های T1 و T2 طراحی مدار آاستابل با IC555 نحوه انجام آزمایش ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی