فایل های دسته بندی مدیریت خرید - صفحه 1

تحقيق پيرامون بورس و اوراق بهادار

فصل اول مقـدمـه تحقيـق تعــريف مــوضــوع در زمينه عرضه اوليه اوراق بهادار، مطالعات و تحقيقات متعددي در سطح جهان صورت گرفته است. يكي از محورهاي اصلي تحقيقات در اين زمينه، بررسي روند تغييرات بازده سهام جديد در مقايسه با يازده شاخص قيمت بورس در طي زمان و همچنين شناسايي عوامل موثر بر عملكرد بلند مدت سه

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل