فایل های دسته بندی گرافیک - صفحه 1

تحقیق هنر دیوارنگاری

سلجوقیان که نسبت ایشان به (سلجوق بن دقاق) می رسد طایفه ای بودند از ترکمنان و غز و خزر که در روزگار سامانیان در دشتهای خوارزم و سوانح دریایی خزر در آن سوی رود جیحون سکونت داشتند. در حدود سال 416 هجری قمری ترکمنان ...

قیمت : 42,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق جامعه شناسی موسیقی در ایران

موسیقی زبان حال در ایران به نوعی یک شوخی وتفریح می باشد، مثل لطیفه گویی که درفرهنگ عمیق ایران جایی ندارد. لطیفه گفته می شود بعد از تأثیر آن به فراموشی سپرده می شود. موسیـقی ...

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق انیمیشن تلویزیونی

انیمیشن یعنی نشان دادن تصاویر متحرک به هر صورت و به هر شکل. انیمیشن ها روش های ساخت بسیار گوناگونی دارند که یکی از این روش ها استفاده از کامپیوتر است. انیمیشن های کامپیوتری با استفاده از نرم افزار های مخصوص ساخته ...

قیمت : 49,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنایی با سبک های نقاشي فوويسم، كوبيسم، هنر انتزاعي و سوررئاليسم

هنر مدرن : دو دهه‌ي اول قرن بيستم با چنان تغييراتي همراه بود كه تمام جنبه‌هاي زندگي بشر را دگرگون ساخت و در صورتبندي‌هاي سياسي ؛ فرهنگي و اقتصادي به طور عميقي اثر كرد . در اروپا رژيم‌هاي دموكراسي ، سوسياليستي و كمونيستي ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی کامل و جامع پرچم ملل مختلف

پرچم‌ها همانطور كه براي معرفي كشور و يا سازماني بكار مي‌روند، مي‌توانندبراي ارسال پيام نيز استفاده شوند. مانند كشتي‌ها با پرچمهايي كه داراي كد بين‌المللي‌هستند و پيام ارسال مي‌كنند. همچنين علامت دادن در ارتشها ...

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره هنر آبستره یا انتزاعی

آبستره در معنای عام، جدا کردن صفت با خاصیت مشترک میان چند چیز، و تاکید بر این وجه مشترک است. به عنوان مثال می توان دایره را صورت انتزاعی تمامی چیزهای گرد دانست. اساس هنر تجریدی( آبستره) در حقیقت این اعتقاد است که ...

قیمت : 43,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی تاریخچه اومانيسم (انسان گرایی)

اومانيسم واژه اي است كه در طول تاريخ ، معاني گوناگوني به خود ديده است . تاريخ پيچيدة آن در دنياي غرب دامنة معاني و تعاريفش را گسترده كرده است . با وجود اين ، مي بايست ضمن تأكيد بر تكثر ، پيچيدگي و سيال بودن معاني ...

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آشنایی با نقوش دیواری در دوره های مختلف در ایران و جهان

خلفاي عباسي به پيروي از تزئيات کاخ هاي ساساني کاخهايشان را به نقاشي ديواري تزئين مي کردند نمونه هاي از اين نقوش ديواري مدکاخ هاي جوسق پيدا شده است اين نقاشي ديواري بخش بالايي ديواريهاي تالار کاخ را مي پوشاند بهترين ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق چگونگي طبقه بندي فرش ايرانی

نقوش فرش ايران و نگاره هاي تزييني آن و از همه مهمتر مفاهيم بنيادي و شايد هم راز آميز آنها ، از جمله مباحث تخصصی فرش ایران می باشد که در طی چند دهه ی اخیر بسیار مورد توجه فرار گرفته است . در خصوص طبقه بندی صحیح و اصولی ...

قیمت : 48,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی