فایل های دسته بندی پیمان رسیدگی - صفحه 1

پکیج کامل فایل اکسل فهرست بهای 1397

دانلود پکیج کامل فایل اکسل فهرست بهای 1397، در قالب xls و قابل ویرایش. توضیحات: این مجموعه شامل 17 فایل اکسل مربوط به فهارس بهای سال 1397 شامل فهرست بهاهای زیر می باشد: فهرست بهای ابنیه، فهرست بهای مکانیک،

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل تهیه صورت وضعیت و تعدیل فهرست 1397

دانلود فایل اکسل تهیه صورت وضعیت و تعدیل فهرست 1397، در قالب xls و در 30 شیت، قابل ویرایش، شامل شیت های توضیحات کلی، متره ابنیه، ابنیه، مالی ابنیه، حمل، متره راه، متره مالی، راه، حمل (راه)، متره مکانیک، مکانیک، مالی مکانیک، متره برق،

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل تمام فهارس بهای 1397

دانلود فایل اکسل تمام فهارس بهای 1397، در قالب xls و در 16 شیت، قابل ویرایش، شامل اکسل فهرست بهای ابنیه، اکسل فهرست بهای راه و باند، اکسل فهرست بهای راهداری، اکسل فهرست بهای نگهداری راه آهن، اکسل فهرست بهای ترمیم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست بهای مکانیک 1397

دانلود فایل اکسل فهرست بهای مکانیک 1397، در قالب xls و قابل ویرایش.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست بهای برق 1397

دانلود فایل اکسل فهرست بهای برق 1397، در قالب xls و قابل ویرایش.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 97

دانلود فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 97، در قالب xls و قابل ویرایش.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه 97

دانلود فایل اکسل فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه 97، در قالب xls و قابل ویرایش.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل محاسبه تاخیرات مجاز بابت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها

دانلود فایل اکسل محاسبه تاخیرات مجاز بابت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها، در قالب xls و قابل ویرایش. توضیحات: این فایل شامل جدول محاسبه مدت مجاز تاخیر ناشی از دیرکرد در پرداخت صورت وضعیت های کارکرد و تعدیل می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل