نتایج جستجو برای «تحقیق حسگر بی سیم»

تحقيق تفاوت شبکه های حسگر بیسیم با شبکه های موردی

مقدمه : اساسا یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها ومانند اینها هستند که بطور مستقیم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتی ابزارهای متصل ایجاده شده است توجه داشته باشید که به تمامی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری موجود در شبکه من

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل