نتایج جستجو برای «تقویت مثبت و منفی»

آموزش به کمک روشهاي تغيير رفتار

تغییر رفتار به کاربرد مجموعه ای از اصول و فنون یادگیری گفته می شود که هدف آن اصلاح رفتار فرد است و در ان هم ایجاد و افزایش رفتارهای مطلوب مورد نظر است و هم کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب.

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل