نتایج جستجو برای «دانلود پروژه کتیا»

طراحی و مونتاژترمز دستی 405 در نرم افزار کتیا

طراحی و مونتاژترمز دستی 405 در نرم افزار کتیا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی و مونتاژ آبمیوه گیری در نرم افزار کتیا

طراحی و مونتاژ آبمیوه گیری در نرم افزار کتیا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی و مونتاژ Butterfly Valve Assembly در نرم افزار کتیا

یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز تولید شده‌است شرکت آی بی ام نیز در امور بازاریابی و فروش این نرم‌افزار با داسو سیستمز همکاری دارد رقبای اصلی نرم افزار کتیا در بازار پروانجینیر و یونیگرافیکس می باشد

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتیا

طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتیا

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی و مونتاژ قالب خم در نرم افزار کتیا

طراحی و مونتاژ قالب خم در نرم افزارکتیا

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی و مونتاژ Fixture Assembly در نرم افزار کتیا

طراحی و مونتاژ Fixture Assembly در نرم افزار کتیا

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی و مونتاژ قالب دایکاست در نرم افزار کتیا

طراحی و مونتاژ قالب دایکاست در نرم افزارکتیا

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی گوشی تلفن در نرم افزار کتیا

طراحی گوشی تلفن در نرم افزارکتیا

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی و مونتاژ تک تک قطعات جا چسبی در نرم افزارکتیا

طراحی و مونتاژ تک تک قطعات جا چسبی در نرم افزارکتیا

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی و مونتاژ تک تک قطعات جرثقیل در نرم افزارکتیا

طراحی و مونتاژ تک تک قطعات جرثقیل در نرم افزارکتیا

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی