نتایج جستجو برای «شیپ فایل همدمای استان مازندران»

نقشه ی خطوط همدمای استان مازندران

شیپ فایل خطوط همدمای استان مازندران. خطوط همدما، خطوطی که در روی نقشه های هواشناسی تمام نقاطی را که در یک دوره مشخص دارای تغییرات دمایی یکسان هستند را به یکدیگر متصل می کند.

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل