نتایج جستجو برای «نقشه رستری جهت شیب مرودشت»

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان مرودشت (واقع در استان فارس)

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب (247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360).

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل